top of page

Izkustvena družinska terapija

Utemeljitelj izkustvene družinske terapije je dr. Walter Kempler, ameriški psihiater, ki sodi v krog pionirjev družinske terapije. Pri snovanju tovrstne psihoterapije je izhajal iz gestalt psihoterapije.

Gestalt izkustvena družinska terapija se od drugih družinskih terapij razlikuje po izkustvenem pristopu. Namreč, posameznik v terapevtskem procesu doživi novo izkušnjo in se tako na ta način nauči nove oblike vedenja. V tem pomenu torej vsako terapevtsko srečanje pomeni doživetje nove izkušnje "tukaj in sedaj". Ker je v psihoterapevtskem procesu vsa družina, lahko novo izkušnjo posameznik takoj preveri in preizkusi njen učinek ter tako dobi potrditev od ostalih članov družine.

Nove dobre izkušnje pri ravnanju z osnovnima potrebama so nedvomno dober izid družinske terapije. Ker so se zgodile v realnem in pomembnem socialnem kontekstu vsakdanjega življenja, kamor sodijo, in s tistimi, ki jih družina najbolj potrebuje. Vzvod so »vaje« v kongruentni komunikaciji, ki je možna v tako imenovanem osebnem govoru.

V izkustveni družinski terapiji je najpomembnejše orodje terapevta on sam. Najpomembnejša je zagotovo njegova spretnost, kako bo v interakciji z družino posredoval svoje misli, izkušnje in čustva. Pri tem namreč pokaže, kako uravnavati potrebi po avtonomiji in povezanosti. Na ta način bo v družinski terapiji za kliente s praktično in osebno intervenco  oblikoval model sodelovanja. Osebno vodenje terapevta je usmerjeno v cilj, ki ga na splošni ravni lahko označimo kot iskanje ravnotežja med avtonomijo in povezanostjo, v terapevtskem procesu pa je formulirano zelo konkretno v vsakdanjem jeziku družine.

Terapevtski pogovor traja običajno 1-2 uri. Število srečanj je zelo odvisno od možnih dogovorov za sodelovanje.

Family

Partnerska terapija

Partnerska terapija je namenjena in usmerjenima partnerjema v stiski. Ta stiska je lahko zanju nova in neznana, lahko pa gre za že znane konflikte, cikle prepirov ali ponavljajočih se vzorcev vedenj, ki jih sama ne znata prekiniti in spremeniti. Četudi lahko kdaj na prvi pogled deluje, da ima težavo zgolj eden od partnerjev, jo imata oba, saj sta v odnosu in vplivata drug na drugega oz. soustvarjata dogajanje v partnerstvu. Zato potrebujemo na terapiji prisotnost obeh partnerjev.

V terapiji ne iščemo krivca za dogajanje, temveč raziskujemo načine medsebojnega odzivanja. Partnerja ugotavljata, ali jih sploh želita spremeniti in kako to storiti na tak način, da bi bila oba s partnerstvom zadovoljna. Ali kakor bi s koncepti GIDT opredelili: da se bosta čutila dovolj povezana med seboj in hkrati dovolj avtonomna kot posameznika.

Zgodi se, da partnerska terapija ni mogoča zaradi nedosegljivosti partnerja (denimo, ker je odšel iz zveze) ali zaradi narave stiske. V tem primeru se vključi v terapijo le posameznik, a se ga vedno poskuša razumeti v okviru pomembnih odnosov, ki jih ima ali jih je imel. Znotraj teh odnosov iščemo vire moči za spremembo, če je le možno skozi konkretno izkušnjo s posamezniku pomembnimi osebami že med  terapevtskim srečanjem. Zato v primeru, če posameznik nima partnerja, lahko na kako srečanje povabimo zanj kako drugo pomembno/-e osebo/-e, seveda le v primeru, če to posamezniku ustreza in če je to za doseganje spremembe potrebno.

Gay Couple Eating Popsicles
DPA_4924 (1).jpg

Individualna terapija

Girl in Therapy

Pogosto je v terapiji najtežji korak ravno odločitev za vključitev v terapijo, saj gre običajno za popolnoma novo in neznano izkušnjo. Na terapiji spregovorimo o sebi in dogodkih, ki so se nam zgodili in o katerih z drugimi na tak način nismo mogli govoriti, zato je razumljivo, da se zraven  prikradeta tudi strah in dvom, kako bo terapija potekala.  

Naša osnovna metoda se osredotoča prav na terapevtsko alianso - na osebni in delovni odnos. Ta predstavlja temelj terapije in predstavlja rdečo nit pri našem delu. Tak način vodenja terapije imenujemo osebno vodenje, ustvarimo pa ga z zavzeto neposredno komunikacijo.

Individualna terapija je tako namenjena vsakomur, ki se je znašel v stiski ter  želi raziskati nerazrešene pretekle dogodke in travmatična doživetja, obenem pa si želi preteklost razrešiti in zaživeti boljše življenje. Terapija nas  bo namreč opremila  z orodji in močjo, da se s težavami lažje in bolje soočamo. Odločitev za terapijo je odraz človekove pripravljenosti za osebno rast,  delu na sebi in želji po kakovostnejšem in izpolnjenemu življenju.

Matrix Reimprinting
(Ponovno vtiskovanje v matrico)

Številne raziskave in izkušnje strokovnjakov, ki delamo z osebami s  težavami v duševnem zdravju, kažejo na jasne povezave med travmatičnimi  dogodki ali dalj časa trajajočo travmo z duševno stisko ali celo duševno motnjo.

Sama sem želela poleg uveljavljenih metod preizkusiti bolj praktična orodja, ki bi jih lahko uporabljali tudi klienti sami. Orodja, ki niso osredotočena toliko na zgodbo samo, kot na naše doživljanje le te. Vemo, da ima lahko za nekoga isti dogodek popolnoma drugačne posledice, saj vsak človek nosi drugačno opremljenost za soočanje s stresom ali travmatičnimi izkušnjami.

 

Tehnika Matrix Reimprinting, ki jo je ustvaril EFT mojster Karl Dawson, je tehnika energijske psihologije, ki združuje uporabo telesa in uma s kvantno fiziko in novo znanostjo z namenom hitrega osebnega razvoja. Tehniko EFT (Emotional Freedom Techniques) ali tapkanje (Tehnike doseganja čustvene svobode) uporablja skupaj z Matrix Reimprintingom (Ponovno vtiskovanje v matrico) z namenom pozdraviti in spremeniti odnos do svoje preteklosti, kar nato v sedanjosti korenito spremeni naše fizično in čustveno zdravje. 

Tradicionalna metoda EFT Movie technique oz. zavrti si film je močno sredstvo za osvoboditev neprijetnih/negativnih dogodkov iz preteklosti. Z uporabo tehnike Matrix Reimprinting gremo še dlje, saj omogoča troje: interakcijo s samim seboj v času preteklega dogodka, sprostitev čustev ter zamenjavo neugodnega /negativnega /neprijetnega spomina s pozitivno različico. 

Metodo Matrix Reimprinting priporočam, ker človeka obravnava celostno in upošteva vse njegove vidike, tako naš um, naše doživljanje in čustven odziv ter telesni odziv na stresne in travmatične dogodke. Metoda je zelo nežna in omogoča uporabniku, da sprosti celo vrsto travmatičnih izkušenj, ne da bi jih moral ponovno podoživeti.

Preprosto povedano: Matrix Reimprinting je tehnika, ki ljudi poveže s preteklimi travmami in temeljnimi prepričanji ter jim elegantno omogoči, da jih spremenijo v podporne platforme za življenje. Kako to poteka?

Stresni življenjski dogodki se v našem telesu kopičijo ne samo v obliki spominov, marveč se v polju ali matrici ustvarjajo tudi posebna energetska telesa (hologrami energijske zavesti ali ECHO) – od tu izhaja tudi ime Matrix Reimprinting. S tehniko Matrix Reimprinting delamo neposredno s temi telesi (ECHO) in z njo razrešujemo negativni energijski naboj okoli njih.

matrix_edited.jpg
bottom of page