top of page

Družinska terapija

Gestalt izkustvena družinska terapija

  • 1 h
  • 100 evrov
  • Dole pri Škofljici

Service Description

Utemeljitelj izkustvene družinske terapije je dr. Walter Kempler, ameriški psihiater, ki sodi v krog pionirjev družinske terapije. Pri snovanju tovrstne psihoterapije je izhajal iz gestalt psihoterapije. Gestalt izkustvena družinska terapija se od drugih družinskih terapij razlikuje po izkustvenem pristopu. Namreč, posameznik v terapevtskem procesu doživi novo izkušnjo in se tako na ta način nauči nove oblike vedenja. V tem pomenu torej vsako terapevtsko srečanje pomeni doživetje nove izkušnje "tukaj in sedaj". Ker je v psihoterapevtskem procesu vsa družina, lahko novo izkušnjo posameznik takoj preveri in preizkusi njen učinek ter tako dobi potrditev od ostalih članov družine. Nove dobre izkušnje pri ravnanju z osnovnima potrebama so nedvomno dober izid družinske terapije. Ker so se zgodile v realnem in pomembnem socialnem kontekstu vsakdanjega življenja, kamor sodijo, in s tistimi, ki jih družina najbolj potrebuje. Vzvod so »vaje« v kongruentni komunikaciji, ki je možna v tako imenovanem osebnem govoru. V izkustveni družinski terapiji je najpomembnejše orodje terapevta on sam. Najpomembnejša je zagotovo njegova spretnost, kako bo v interakciji z družino posredoval svoje misli, izkušnje in čustva. Pri tem namreč pokaže, kako uravnavati potrebi po avtonomiji in povezanosti. Na ta način bo v družinski terapiji za kliente s praktično in osebno intervenco oblikoval model sodelovanja. Osebno vodenje terapevta je usmerjeno v cilj, ki ga na splošni ravni lahko označimo kot iskanje ravnotežja med avtonomijo in povezanostjo, v terapevtskem procesu pa je formulirano zelo konkretno v vsakdanjem jeziku družine. Terapevtski pogovor traja običajno 1-2 uri. Število srečanj je zelo odvisno od možnih dogovorov za sodelovanje. Vir: www.kempler.si


Contact Details

  • Dole pri Škofljici 3b, Škofljica, Slovenia

    +38631254134

    tanja.velkov@gmail.com


bottom of page